İlk öğretim üç ayrı yaş grubunu kapsamaktadır: kreş (nursery) (5 yaş altı), temel seviye 1 (5’ten 7/8 yaşa kadar) (key stage 1/infant), temel seviye 2 (11/12 yaşa kadar) (key stage 2). İngiltere’de ilkokullar genellikle 4-11 yaş arası çocuklara eğitim vermektedir. Bazı ilk okulların bünyesinde kreş (nursery) veya benzeri merkezler (children center) bulunabilmektedir. Genellikle öğrenciler ilkokulu bitirdikten sonra direk olarak orta okullara yönledirilmekle birlikte farklı uygulamalar da olabilmektedir.

İlk öğretimin temel amacı tüm öğrencileri temel okuryazarlık (literacy) ve matematiksel becerilere (numeracy) ulaştırmak ve bunun yanında matematik, bilim ve diğer konularda temel oluşturmaktır. Öğrenciler temel seviye 1 ve temel seviye 2’nin sonunda sınavlı değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Okullar küçük farklılılıklar göstermekle birlikte genel olarak 0900-1520 saatleri arasında eğitim vermektedir.

İlk öğretime ait genel bilgileri verdikten sonra okullara ve eğitime dair biraz daha detaylı  bilgiler verebiliriz. Fiziksel olarak okullar çok geniş alanlara kurulu ve en fazla iki katlı olarak inşa edilmiştir. Ancak kalabalık şehir mezkezlerindeki okullar dah küçük ve.veya çok katlı olabilmektedir. Okul sınırları içerisinde kapalı ve açık alanlarda icra edilecek her türlü faaliyet (spor müsabakaları, festival, gösteri, kulüp faaliyetleri vs.) için genellikle yeterli alan bulunmaktadır. Okullar eğitim ve öğretime yönelik her türlü araç, gereç, eğitim yardımcısı ve görsel malzeme açısından Türkiye’ye göre çok zengindir. Öğrenciler aldıkları derslerin yanı sıra okul zamanı veya sonrasında ücretli-ücretsiz bir çok kurs/kulübe iştirak edebebilmektedir. (Örnek liste için tıklayınız.) Kısacası okullarda öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin yanısıra, fiziksel, sosyal ve motor becerilerinin de gelişimine yardımcı olan kapsamlı bir ortam sunulmaktadır. Öğrenciler öğretmenler tarafından bireysel olarak takip edilmekte ve ayrı ayrı detaylı olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Öğretmeler her bir öğrenci için velilere sosyal, duygusal, zihinsel ve diğer yönlerden kapsamlı bir rapor sunabilmektedir. Veli toplantıları toplu olarak değil öğretmenle bire bir görüşme şeklinde icra edilmektedir.

Bölgeye ve nüfusa göre farklılıklar olsa da genellikle her sınıfta bir veya iki kısım bunmaktadır. Yani 1-6’ncı sınıflara eğitim veren bir okulda 6 yada 12 derslik bulunmaktadır. Ancak kalabalık şehirlerde her sene grubu için bu sayı dörde kadar çıkabilmektedir. Öğrenciler genellikle 30-35 kişiyi geçmeyecek şekilde ders görmekte, her kısımda bir öğretmen ve en az bir yardımcı öğretmen bulunmakta ve öğrenciler aynı anda farklı konulara yöneltilebilmektedir. Örneğin; matematiği iyi olan öğrenciler farklı problemler çözerken matematiği zayıf olan öğrenciler yardımcı öğretmen(ler) eşliğinde eksik yönlerine çalışabilmektedir. Bu sayede farklı seviyedeki çocuklarla daha detaylı olarak ilgilenme imkanı doğmaktadır.

Teknoloji eğitimde hem eğitim yardımcısı olarak hem öğrencilerin değerlendirilmesi hem de diğer idari işlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Matematik, okuma takibi, dil bilgisi, veli-okul iletişimi vb konular mobil cihazlara yüklenebilen uygulamalar ve eposta vasıtasıyla elektronik olarak yütülebilmektedir. Öğrencilere kod yazma ve diğer bilişim teknolojileri becerileri kaazndırılmakta ve bir çok ders dijital ortamda işlenmektedir.

Okullar eğitim, yönetim ve veli memnuniyeti açısından bir kaç yılda bir OFSTED isimli devlete bağlı bir organizasyon tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulmakta ve sonuçlar okulların kendi internet sayfalarında ve kurum sayfasında yayımlanmaktadır. Değerlendirme 1-4 arasında (1=Çok iyi/outstanding, 2=İyi/good, 3=İyileştirmeye ihtiyaç var/ Requires improvement, 4=yetersiz/inadequate) yapılmaktadır.